top of page

Mufki do wózka i sanek  wykonane z polara typu Minky.

bottom of page