Mufki do wózka i sanek  wykonane z polara typu Minky.